Колледждерде ишкердик көндүмдөрүнө окутуу боюнча Ош, Баткен жана Жалал-Абад областтары үчүн тренерлер даярдалды

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги “Секторду өнүктүрүү программасы: Инклюзивдүү өсүү үчүн көндүмдөр” долбоорунун алкагында “Ишкердиктин негиздери жана ишкердик көндүмдөрү” жаңы прогармманы пилоттоо боюнча Ош, Баткен жана Жалал-Абад областтарындагы коллеждердин педагогдору үчүн тренингдердин сериясын өткөрдү. Программа студенттерди реалдуу чөйрөгө Читать дальше …

“Эсептөө техникасын жана автоматташтырылган системаларды программалык камсыздоо” адистиги боюнча экперименталдык билим берүү программасы иштелип чыкты

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги Азия өнүктүрүү банкы тарабынан каржылануучу “Секторду өнүктүрүү программасы: Инклюзивдүү өсүү үчүн көндүмдөр” долбоорунун алкагында пилоттук колледждерде апробациялоо үчүн артыкчылыктуу адистиктер боюнча экпериманталдык билим берүү программаларын иштеп чыкты. Аталган программалар окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрүнүн социалдык-инсандык Читать дальше …

Подготовлены тренеры для Ошской, Баткенской и Жалал-Абадской областей по обучению навыкам предпринимательства в колледжах

Пресс-релиз от 30 сентября 2020 года Подготовлены тренеры для Ошской, Баткенской и Жалал-Абадской областей по обучению навыкам предпринимательства в колледжах Министерство образования и науки КР в рамках проекта “Программа развития сектора: Навыки для инклюзивного роста” провело серию тренингов для педагогов Читать дальше …

Разработана экспериментальная образовательная программа по специальности “Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем”

Министерство образования и науки КР в рамках проекта “Программа развития сектора: Навыки для инклюзивного роста”, финансируемого Азиатским банком развития, разработало экспериментальные образовательные программы по приоритетным специальностям для апробации в пилотных колледжах. Данные программы направлены на формирование социально-личностных и профессиональных компетенций Читать дальше …

Индустриально-педагогический колледж ОшГУ оснастили новой мебелью

В рамках проекта “Программа развития сектора: Навыки для инклюзивного роста” Министерства образования и науки КР в настоящее время создаются Центры передового опыта на базе 8 колледжей. В Центрах передового опыта планируется пилотирование экспериментальных образовательных программ, ряд других мер которые позволят Читать дальше …

ОшМУнун индустриалдык-педагогикалык колледжи жаңы эмеректер менен жабдылды

Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин “Секторду өнүктүрүү программасы: Иклюзивдүү өсүү үчүн көндүмдөр” долбоорунун алкагында 8 колледждин базасында Алдыңкы тажрыйба борборлору түзүлүүдө. Алдыңкы тажрыйба борборлорунда эксперименталдык билим берүү программаларынын пилотун жүргүзүү жана бир катар башка чараларды көрүү Читать дальше …

Колледждердин кызматкерлери Билим берүүнү башкаруунун маалыматтык системасы менен иштөөгө окутулууда

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин Билим берүүнү башкаруунун маалыматтык системасы – бул электрондук система, анын максаты болуп ведомстволорду жана өлкөнүн билим берүү уюмдарын оперативдүү маалыматтар менен камсыздоо, чечимдерди кабыл алуунун натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн маалыматтарды топтоо, иштеп чыгуу, талдоо Читать дальше …

Эки колледждин имаратын реконструкциялоо иши башталды

“Секторду өнүктүрүү программасы: Инклюзивдүү өсүү үчүн көндүмдөр” долбоорунун алкагында Ысык-Көл индустриалдык-педагогикалык колледжинин жана Кара-Балта техникалык-экономикалык колледжинин имараттарын жана курулмаларын реконструкциялоо иши башталды. Аталган колледждер пилоттук болуп саналат, алардын базасында Алдыңкы тажрыйба борборлору түзүлүүдө, максаты – областтык эмгек рынокторунун керектөөлөрүнө ылайык Читать дальше …

Колледждердин кызматкерлери Билим берүүнү башкаруунун маалыматтык системасы менен иштөөгө окутулууда

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин Билим берүүнү башкаруунун маалыматтык системасы – бул электрондук система, анын максаты болуп ведомстволорду жана өлкөнүн билим берүү уюмдарын оперативдүү маалыматтар менен камсыздоо, чечимдерди кабыл алуунун натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн маалыматтарды топтоо, иштеп чыгуу, талдоо Читать дальше …

Начата реконструкция зданий двух колледжей

В рамках проекта “Программа развития сектора: Навыки для инклюзивного роста” начата реконструкция зданий и сооружений Иссык-Кульского индустриально-педагогического и Кара-Балтинского технико-экономического колледжей. Данные колледжи являются пилотными, на их базе формируются Центры передового опыта, цель которых – подготовка специалистов среднего профессионального уровня Читать дальше …