Колледждерде ишкердик көндүмдөрүнө окутуу боюнча Ош, Баткен жана Жалал-Абад областтары үчүн тренерлер даярдалды

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги “Секторду өнүктүрүү программасы: Инклюзивдүү өсүү үчүн көндүмдөр” долбоорунун алкагында “Ишкердиктин негиздери жана ишкердик көндүмдөрү” жаңы прогармманы пилоттоо боюнча Ош, Баткен жана Жалал-Абад областтарындагы коллеждердин педагогдору үчүн тренингдердин сериясын өткөрдү.

Программа студенттерди реалдуу чөйрөгө даярдоого, өздүк ишин ачууга жана өзүн өзү иш менен камсыз кылууну жогорулатуу мүмкүнчүлүктөрүнө өбөлгө түзүүчү жаңы көндүмдөрдү калыптандыруу максатында иштелип чыккан. Аталган программа орто кесиптик-техникалык билим берүү системасы үчүн биринич жолу иштелип чыккандыктан, колледждердин билим берүү программаларына ишкердиктин негиздерин ийгиликтүү киргизүү үчүн окутуучулардын ичинен тренерлерди даярдоо зарылчылыгы пайда болду.

Өткөн жылы атайын критерийлер боюнча 8 Алдыңкы тажрыйба борборунун окутуучулары тандалып алынган, алар азыркы учурда колледжердин базасында түзүлүүдө. Ал окутуучулар үчүн киришүү бөлүгү катары тренерлер үчүн тренингдин биринчи этабы өткөрүлдү. Үстүбүздөгү жыл ичинде темалардын жана бөлүштүрүлгөн сааттардын көлөмүндөгү кенемтелерди, ошондой эле колледждердин студенттеринин рекациясын аныктоо үчүн тренерлердин жана программанын өзүн коштоо ишке ашырылды.

Бүгүнкү “Ишкердиктин негиздери жана ишкердик көндүмдөрү” программасы компетенттүүлүк мамилеге негизделген, көптөгөн практикалык тапшырмаларды, кейстерди жана жандуу мисалдарды камтыйт жана окутуудагы интерактивдүү мамилени божомолдойт. Педагогдор окутуунун натыйжасына багытталган дисциплинаны окутуудагы актуалдуу дидактикалык мамилелерге, алардын демилгечил көндүмдөрүн жана өздүк ишин түзүү боюнча билимдерин өнүктүрүү ыкмаларына окутулууда. Мындай тренинг окутуучулар үчүн ишкердик көндүмдөрүнө окутуу боюнча ийгиликтүү тажрыйбалар менен алмашуу үчүн жакшы аянтча болду жана мугалимдерге да, ошондой эле аталган модулду пилоттук колледждин билим берүү программаларына ийгиликтүү киргизүүгө карата да кошумча талаптарды аныктады.

Буга чейин эки күндүк тренингдер Бишкек шаарында Чүй, Нарын жана Ысык-Көл областтарындагы пилоттук колледждер үчүн өткөрүлгөн.

Окутулган окутуучулардын ичинен мыкты тренерлерди “Ишкердиктин негиздери жана ишкердик көндүмдөрү” программасын Кыргыз Республикасынын калган колледждеринин арасында андан ары жайылтуу үчүн тартуу пландалууда.